Избрани проекти

Разгледайте реализираните ни проекти и нововъведения в областта на отоплението, климатизацията и вентилацията

Созопол

Тип: Жилищни сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода...

Научи повече

Трудовец

Тип: Жилищни сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане, производство на битова топла вода и загряване на вода в...

Научи повече

Банкя

Тип: Жилищни сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и производство на битова топла вода...

Научи повече

Кърджали

Тип: Жилищни сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и производство на битова топла вода...

Научи повече

Хаглайтнер

Тип: Индустриални сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и климатизация с енергия от подпочвените води...

Научи повече

Булмаг

Тип: Индустриални сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане...

Научи повече

Скалско

Тип: Индустриални сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане, производство на битова топла вода и загряване на вода ...

Научи повече

София

Тип: Жилищни сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода...

Научи повече

Панчарево

Тип: Жилищни сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода....

Научи повече

Бистрица

Тип: Жилищни сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода и загряване на вода в ...

Научи повече

Лозен

Тип: Реновирани сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода....

Научи повече

Лекс Груп

Тип: Индустриални сгради

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане...

Научи повече