Характеристики

Обект:  Фамилна жилищна сграда в гр. София
РЗП: 1800 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода

Технически параметри:  термопомпа земя/вода HELIOTHERM® модел HP28S40W-М-R-WEB, шест геотермални сондажа по 100 метра.

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 4,6

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Булмаг

Тип: Индустриални сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане...

Научи повече

Банкя

Тип: Жилищни сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и производство на битова топла вода...

Научи повече

Валерий СиМ Груп – Варна

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Подмяна на съществуваща отоплителна и климатична инсталация с Екологична термопомпена инсталация за отопление и климатиз...

Научи повече

Детска градина - София

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода с енергия от подпочвените води....

Научи повече