Единствената у нас термопомпена инсталация с COP 8.4

Изключително високата ефективност на инсталацията носи годишно 40 000 лева икономии от отопление

В края на 2010 г. Валерий С&М груп АД постави не леката задача пред Мултиклима ЕООД да намали със 70% разходите за отопление и климатизация на търговския център - почти изцяло остъклена триетажна сграда със северно изложение и РЗП 2 500 м2. Годишните разходи за отопление и охлаждане на сградата до този момент бяха около 50 000 лева.

В началото на 2011 г. Мултиклима ЕООД прави проучвателен сондаж за подпочвени води. Стойностите са по-добри от прогнозните: дебит 5 л/сек. и температура на подпочвената вода 14,8 °C. Следват нови два сондажа - за водочерпене и реинжектиране. През следващия месец е демонтирана старата неефективна отоплителна инсталация и е изградена нова с термопомпи на ХЕЛИОТЕРМ, Австрия.

В началото на месец март 2011 г. се извършват итестовете на инсталациятас помощта на експерти от ХЕЛИОТЕРМ и поднезависимия контрол на Харалд Хайникъл.
Резултатите са впечатляващи:постигнат е коефициент на трансформация СОР 8.4.
Икономическите разчети показват, че годишният разход за отопление и охлаждане няма да надхвърли 10 000 лева, а икономията е в размер на 40 000 лв. годишно! Инвестицията на възложителя ще се възвърне за по-малко от 3 години експлоатация!


Проектант и изпълнител на отоплителната инсталация:
МУЛТИКЛИМА ЕООД

Възложител:
Валерий С&М груп АД

Производител на термопомпите:
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H., Австрия

Обект:
Търговски център и административна сграда на Валерий С&М груп АД

РЗП: 2 500 м2

Вид на инсталацията:

Екологична термопомпена инсталация за отопление и климатизация с енергия от подпочвените води

Технически параметри:

Каскада от 2 водоводни термопомпи HELIOTHERM® модел HP28S45W-WEB,

серия R, с допълнителен комплект за пасивно охлаждане

Сондажни проучвания:
Подпочвени води с дебит 5 л/сек. и температура 14,8 °C

Ефективност
Коефициент на трансформация: COP 8.4
Температура на водата в буфера: 40 °C
Икономия на средства за отопление и климатизация годишно: 40 000 лева!
Срок за възвръщане на инвестицията: 3 години!