Предишен проект

Валерий СиМ Груп – София

Следващ проект

Характеристики

Обект: Търговско Логистичен Център на Валерий С&М груп АД в гр. София
РЗП: 2 500 м2

Вид на инсталацията: Подмяна на съществуваща отоплителна и климатична инсталация с Екологична термопомпена инсталация за отопление и климатизация с енергия от подпочвените води

Технически параметри: каскада от две термопомпи вода/вода HELIOTHERM® модел HP28S40W-R-WEB , сондажен кладенец с дебит 5 л/сек. и температура 14,8 °C, реинжекционен кладенец с дебит на реинжектиране 5 л/сек. , допълнителен комплект за пасивно охлаждане

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 8,4

Икономия на средства за отопление и климатизация годишно: 40 000 лева! Срок за възвръщане на инвестицията: 3 години!

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Ботевград

Тип: Жилищни сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода...

Научи повече

Детска градина - София

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода с енергия от подпочвените води....

Научи повече

Бистрица

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода и загряване на вода в ...

Научи повече

Приселци

Тип: Жилищни сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода....

Научи повече