Характеристики

Обект: Офис и демонстрационна зала на Лекс Груп АД в гр. София;
РЗП: 500 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане

Технически параметри: термопомпа въздух/вода HELIOTHERM® модел  HP30L-M-R-WEB

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 4,2

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Валерий СиМ Груп – София

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Подмяна на съществуваща отоплителна и климатична инсталация с Екологична термопомпена инсталация за отопление и климатиз...

Научи повече

Панчарево

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода....

Научи повече

София

Тип: Реновирани сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане, производство на битова топла вода и загряване на вода в...

Научи повече