Назад

Сертификати на Мултиклима

Сертификат

издаден от МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО (IQA), удостоверяващ управление на качеството за всички дейности на фирмата, съгласно стандарта

ISO 9001 : 2015

Сертификат

издаден от БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ, за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, зъдържащи над 3 кг. флуорирони парникови газове.

Съгласно регламент (ЕО) 842/2006г.

Сертификат

издаден на МУЛТКЛИМА ЕООД, като Официален партньор за България на HELIOTHERM Австрия

Сертификат

издаден от HELIOTHERM Австрия, за най-добър проект на термопомпена инсталация за Октомври 2011 г. и постигнат коефициент на трансформация COP 8,4.

Сертификат

издаден от AMASOND-Австрия, за проектиране и изграждане на геотермални системи за топлообмен.

Сертификат

издаден от AMASOND-Австрия, за проектиране и изграждане на геотермални системи за топлообмен.

Сертификат

издаден от AMASOND-Австрия, за проектиране и изграждане на геотермални системи за топлообмен.