Heliotherm постави нови стандарти в термопомпените технологии

Sensor Solid M - следващото поколение термопомпи с контрол на ефективността

Sensor Solid M е последната от големите термопомпени системи на Хелиотерм, които представят следващото поколение термопомпи, с контрол на ефективността. Предназначени са както за жилищни сгради, така и за търговски обекти.

Sensor Solid Mе термопомпа с компактен дизайн и благодарение на своята висока топлинна мощност от 25 до 120 kW, е идеалното решение за големи жилищни сгради, хотели и разнообразни търговски обекти. A отоплителна мощност до 360 кВт могат да бъдат постигнати с прилагането на каскада.

Чрез иновативна инверторна технология термопомпата автоматично се настройва към потребноста на топлинна енергия на сградата. Разширеният диапазон на инвертора от 25 до 120 кВт позволява по-малък размер на буферния съд (хидравличен сепаратор). Висока ефективност и значителни икономии на CO2, при минимални енергийни разходи.


Резултати от тестовете потвърждават най-добрите стойности

Особено в частично натоварване, което обикновено е най-разпространения режим в термопомпа, Solid M Sensor може напълно да демонстрира превъзходство над едностъпалните термопомпи. Нейните много- високи коефициенти на ефективност при частично натоварване може да постигнат над средните сезонни коефициенти на ефективност в сравнение с други конвенционални термопомпи. Това се потвърждава от измерената AIT COP по-голям от 5 за гликол / вода термопомпа (B0 / W35°, 5 K) и потвърден COP по-голям от 6.4 за вода / вода термопомпа (съгласно EN 14511). По този начин, Heliotherm още веднъж доказва своята лидерска позиция в термопомпената технология.


Ефективно отопление, охлаждане и система за битова гореща вода

Sensor Solid M се предлага като гликол-вода и като термопомпа вода-вода, която предлага всички необходими условия за висок стандарт на отопление и комфорт на обитаване. Като евентуалното използване на самостоятелно генерирано електричество от фотоволтаична система; Енергия, която може да се използва ефективно, колкото е възможно.

Действащите комбинации наSensor Solid M с различни системи за съхраняване и пренос на топлина, както и опционалният реверсивен работен режим на активно охлаждане, правят тованово поколение термопомпинай-атрактивни за много възможности на приложение.