Характеристики

Обект: Многофамилна жилищна сграда в гр. София
РЗП: 850 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода.

Технически параметри: три термопомпи въздух/вода HELIOTHERM® модел HP12L-М-BС , допълнителен комплект слънчеви колектори 3 х 5м2

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 4,2

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Валерий СиМ Груп – Варна

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Подмяна на съществуваща отоплителна и климатична инсталация с Екологична термопомпена инсталация за отопление и климатиз...

Научи повече

Приселци

Тип: Жилищни сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода....

Научи повече

Бистрица

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода и загряване на вода в ...

Научи повече

София

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода и загряване на вода в ...

Научи повече