Характеристики

Обект: Двуфамилна жилищна сграда в гр. Ботевград
РЗП: 600 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода

Технически параметри: две термопомпи земя/вода HELIOTHERM® модел HP12S16W-R-WEB, четири геотермални сондажа по 100 метра.

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 4,7

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Булмаг

Тип: Индустриални сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане...

Научи повече

Детска градина - София

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода с енергия от подпочвените води....

Научи повече

Трудовец

Тип: Жилищни сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане, производство на битова топла вода и загряване на вода в...

Научи повече

Кърджали

Тип: Жилищни сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и производство на битова топла вода...

Научи повече