Характеристики

Обект: Търговско Логистичен Център на „Хаглайтнер Хигиене България“ в гр. София
РЗП: 1 300 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и климатизация с енергия от подпочвените води

Технически параметри: каскада от две индустриални термопомпи вода/вода HELIOTHERM® модел HP28S40W-М-R-WEB, HP60S80W-М-WEB, сондажен кладенец с дебит 5 л/сек. и температура 14,8 °C, реинжекционен кладенец с дебит на реинжектиране 5 л/сек.

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 7,2

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Лозен

Тип: Реновирани сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода....

Научи повече

Скалско

Тип: Индустриални сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане, производство на битова топла вода и загряване на вода ...

Научи повече

Валерий СиМ Груп – Варна

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Подмяна на съществуваща отоплителна и климатична инсталация с Екологична термопомпена инсталация за отопление и климатиз...

Научи повече

Булмаг

Тип: Индустриални сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане...

Научи повече