Характеристики

ОбектFF:  Еднофамилна жилищна сграда в с.Трудовец
РЗП: 780 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане, производство на битова топла вода и загряване на вода в басейн.

Технически параметри:  каскада от две термопомпи земя/вода HELIOTHERM®, модел HP16Е-R-WEB, HP12Е-WEB, геотермален повърхностен колектор на директно изпарение на площ 610 м2, геотермален повърхностен колектор на директно изпарение на площ 420 м2, допълнителен комплект слънчеви колектори 15м2  , фотоволтаични слънчеви колектори на площ 120м2

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 5,7

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Детска градина - София

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода с енергия от подпочвените води....

Научи повече

Бистрица

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода и загряване на вода в ...

Научи повече

Панчарево

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода....

Научи повече