Характеристики

Обект:  Административна сграда на Булмаг АД в гр.София
РЗП: 500 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане

Технически параметри:  термопомпа вода/вода HELIOTHERM® модел HP20S25W-R-WEB,  сондажен кладенец с дебит 1,5 л/сек. и температура 13,5 °C, реинжекционен кладенец с дебит на реинжектиране 1,5 л/сек.

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 7,5

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Лекс Груп

Тип: Индустриални сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане...

Научи повече

Панчарево

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода....

Научи повече

Бистрица

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода и загряване на вода в ...

Научи повече

Лозен

Тип: Реновирани сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода....

Научи повече