Характеристики

Обект:  Административна сграда на Булмаг АД в гр.София
РЗП: 500 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане

Технически параметри:  термопомпа вода/вода HELIOTHERM® модел HP20S25W-R-WEB,  сондажен кладенец с дебит 1,5 л/сек. и температура 13,5 °C, реинжекционен кладенец с дебит на реинжектиране 1,5 л/сек.

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 7,5

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Бистрица

Тип: Жилищни сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, производство на битова топла вода и загряване на вода в басейн....

Научи повече

Ботевград

Тип: Жилищни сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода...

Научи повече

Лекс Груп

Тип: Индустриални сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и охлаждане...

Научи повече

Кърджали

Тип: Жилищни сградиапр 08, 2019

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и производство на битова топла вода...

Научи повече