Характеристики

Обект: Еднофамилна жилищна сграда в гр. София
РЗП: 850 м2

Вид на инсталацията: Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и подготовка на битова топла вода и загряване на вода в басейн, с енергия от подпочвените води.

Технически параметри: термопомпа вода/вода HELIOTHERM® модел HP28S40W-R-WEB , сондажен кладенец с дебит 2 л/сек. и температура 11,6 °C, реинжекционен кладенец с дебит на реинжектиране 2 л/сек. , допълнителен комплект слънчеви колектори 15м2

Ефективност: Коефициент на трансформация: COP 6,8

Проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА ЕООД

Галерия

Други проекти

Панчарево

Тип: Жилищни сградиное 11, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода....

Научи повече

Ботевград

Тип: Жилищни сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и производство на битова топла вода...

Научи повече

Детска градина - София

Тип: Индустриални сградиное 09, 2018

Вид на инсталацията

Високоефективна термопомпена инсталация за отопление и подготовка на битова топла вода с енергия от подпочвените води....

Научи повече