Назад

Термопомпи вода - вода

Какво е хидротермална енергия и хидротермална инсталация?


Топлинната енергия в подпочвените води се нарича хидротермална енергия. Отоплителните инсталации с термопомпа Вода-Вода изпомпват топлинна енергия от подпочвените води т. е. изпомпват хидротермална енергия. Затова тези отоплителни инсталации се наричат още ХИДРОТЕРМАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.

Като използвате неизчерпаемата топлинна енергия от подпочвените води на вашия терен, може да намалите с около 70-80% разходите за отопление на вашата постройка: къща, вила, административна сграда, производствени и складови помещения и др.

Приложение на
хидротермалните инсталации с
термопомпи Вода-Вода


Хидротермалните инсталации с термопомпи Вода-Вода ви дават възможност да използвате подпочвените води за отопление на сградата през студените сезони, охлаждане на сградата през горещите сезони, затопляне на чиста вода за битови нужди, затопляне на водата в басейни и др.

Богатата гама от мощности на термопомпите Вода-Вода обуславя широкото им приложение при отоплението и охлаждането, както на еднофамилни и многофамилни къщи, така и на хотели, болнични заведения, училища, детски градини, административни сгради и др.

МУЛТИКЛИМА ЕООД проектира и изгражда хидротермални инсталации с термопомпи Вода-Вода, производство на HELIOTHERM, Австрия.

Видове Термопомпи вода - вода

Качествен контрол

Качество на контрол на термо помпите
Знака за качество на термопомпите беше въведено от EHPA през 2009 г., за да се създадат еднакви измерими стандарти в Европа, според които качеството на продукта и услугата може да бъде оценено. Наградата в Австрия се осъществява от националната комисия за печат на качеството на Австрия под председателството на проф. Херман Хализан / Технически университет в Грац.  Други членове на националната комисия са експерти от Енергийния институт Форарлберг, Тиролската водноелектрическа централа, както и представители на борда Wärmepumpe Austria Association и представител на австрийския институт за изпитване (AIT: Австрийски технологичен институт).
SG Ready
Етикетът SG Ready се присъжда на термопомпи, които правят възможно интегрирането на индивидуалната технология за управление на термопомпата в интелигентна електрическа мрежа.
ISO Сертификат
Системите за управление на качеството са водещи съвременни инструменти за управление. Въз основа на стандарта DIN EN ISO 9001, приложен в световен мащаб, който позволява на фирмите систематично да проектират поведението си по такъв начин, че изискванията на клиента да бъдат изпълнени. Това означава, че клиентът получава продукта или услугата точно както е поръчал. Доволният клиент остава верен на доставчика. Независимият сертификационен център ALL-CERT установи, че Heliotherm изпълнява и отговаря на изискванията на клиентите.
Енергйина ефективност
Енергийният етикет на ЕС, вече познат на други електрически уреди (хладилници, осветление и т.н.), е задължителен от 26 септември 2015 г. за отоплителни уреди в помещения, а оттам и за термопомпи. Ефективността на системите за отопление и / или топла вода е по-добре сравнима. Като потребител получавате по-бърз процес на вземане на решения по отношение на ефективен продукт. Предимството на термопомпите е ясно, като обикновено те достигат най-високите класове на ефективност на A ++ и A +++.
Субсидии
Високите годишни коефициенти на производителност (SPF) се достигат от термопомпите Heliotherm, получавайки максимални субсидии и помощи от държавните, общинските или комуналните компании. Субсидиите се различават в различните страни и региони.