Назад

Обезмъглителна вентилация за басейни

Изсушаването на въздуха в закрити плувни басейни.


Осигурява приятен вътрешен климат и надеждно противодейства на структурните щети от твърде многото влага – и това с ниска консумация на енергия.  Изсушителни камери за басейн задоволяват специфичните нужди на закрити басейни и спа-комплекси, като създават комфортна температура и влажност на въздуха.

Комбинацията между рекуперативна секция
Въздух-Въздух 


И вградената компресорно-кондензаторна група с активна термодинамична рекуперация покриват всички процеси за обработка на въздуха – филтрация, рециркулация, рекуперация, отопление, охлаждане, изсушаване.

Системни компоненти