Приз от HELIOTHERM

Наша отоплителна инсталация получи престижната награда: “ПРОЕКТ НА ОКТОМВРИ 2011“

В края на 2010 г. Валерий С&М груп АД постави предизвикателство пред Мултиклима - да намали със 70% разходите за отопление и климатизация на търговския център - почти изцяло остъклена триетажна сграда със северно изложение и РЗП 2 500 м2.


До този момент годишните разходи за отопление и охлаждане на сградата бяха около
50 000 лева
.


В началото на месец март 2011 г., след изграждане на инсталацията, се извълшиха тестовете на инсталацията с помощта на експерти от ХЕЛИОТЕРМ и под независимия контрол на Харалд Хайникъл.

Резултатите са впечатляващи:
постигнат е коефициент на трансформация СОР 8,4!


Икономическите разчети показаха, че годишният разход за отопление и охлаждане няма да надхвърли 10 000 лева, а икономията е в размер на 40 000 лв. годишно!