Назад

Механична вентилация с рекуперация

Рекуперацията при системите за отопление, вентилация и климатизация 


означава използването на отработен въздух, за да се затопли или охлади пресен такъв.

Тя често се използва, за да се увеличи ефективността на тези системи, да се свият енергийните нужди и реализират икономии на електроенергия.

За една по-добра ефективност


През зимата загубите на топлина могат да бъдат понижени до минимум, когато в една сграда се внедри рекуперационна вентилационна система.

Рекуператорът е особено полезен и през лятото, когато вентилационната система работи в режим на охлаждане.