Назад

Вода като източник на топлина

Подземна вода - енергия, скрита под вашия имот

Използването на хидротермални термопомпи се оценява високо, поради високата им годишна производителност и максималната ефективност. Инсталирането на хидротермална термопомпа не винаги е възможно. Съгласно Закона за използването на водите, инсталирането и експлоатацията на индустриални хидротермални термопомпи в повечето случаи е предмет на одобрение. Въпреки това, това допълнително усилие със сигурност се изплаща.

Хидротермалната термопомпа извлича топлината от подземните води като източник на енергия.


За инсталацията се изпълняват сондаж за водочерпене и реинжекционен сондаж. Това осигурява непрекъсната верига, която изтегля и връща обратно подпочвените води. Има три варианта за извличане на топлината от подземните води:  

Първият вариант е пряка експлоатация на самата подземна вода. Когато се насочва към термопомпата за директна употреба, по време на прехода не се губи топлина. Качеството на подземните води обаче трябва да бъде изключително добро.

По-лошото качество на подземните води изисква междинен топлообменник. В този случай, топлинната енергия на подпочвената вода се прехвърля в междинна верига на солен разтвор, който след това преминава в термопомпата за допълнително нагряване.

Heliotherm предлага още една трета възможност: с помощта на спирален топлообменник от неръждаема стомана, е възможно да се разпределят по-малко качествени 1:1 подземни води към термопомпата.