Назад

Дистанционен уеб контрол

Управлявайте работата на вашата термопомпена инсталация от всяка точка на света!


Дистанционната технология за управление на Хелиотерм е създадена да управлява всички видове термопомпи Heliotherm, които са съвместими с web control®.

По-голяма яснота и
прозрачност на разходите


Клиентът има възможност да проверява и да променя оперативните условия и температурата, да засича брояча на своята система за регулиране на термопомпата от всяка точка на света.
Освен това филиалите на Хелиотерм могат да предложат специални услуги на своите клиенти, като например: модификации в програмата на таймера, различни дистанционни настройки на режима на работа и на топлинната крива, както и диагностика и оптимизация на работата системата.